Freitag, 23. September 2011

Aquarellkurs an der Akadmie Altenahr

Vom 23.09. - 25.09.2011 bin ich an der Akademie Altenahr mit dem Aquarellkurs
"Ansichten in Aquarell" tätig.

Aquarellkurse 2012 in Altenahr:


Akademie Altenahr, September 2011
  • 31.08. - 02.09.2012                    

  • 23.11. - 25.11.2012


Akademie Altenahr, September 2011

Akademie Altenahr, September 2011

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen